Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna3885 odsłon
 • Oferty pracy1014 odsłon
 • Zamówienia publiczne949 odsłon
 • Redaktorzy793 odsłon
 • Dyrekcja536 odsłon
 • Organizacja435 odsłon
 • Rada Pedagogiczna420 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji387 odsłon
 • Samorząd Uczniowski383 odsłon
 • ePUAP373 odsłon
 • Plany pracy370 odsłon
 • Rada Rodziców365 odsłon
 • Status prawny363 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje344 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania331 odsłon
 • Zasady naboru317 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki315 odsłon
 • Informacje311 odsłon
 • Tryb działania311 odsłon
 • Informacje nieudostępnione295 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa290 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw287 odsłon
 • Strony usunięte275 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP274 odsłon
 • Statystyka259 odsłon
 • Ochrona danych osobowych11 odsłon