Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • księga ogłoszeń,
 • planowanie, sprawozdawczość,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • ewidencja uczniów w szkole,
 • ewidencja świadectw szkolnych,
 • rejestr korespondencji,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
 • ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
 • archiwum szkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych)

Rejestrów zawierajacych dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

 • Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 539